STOP ŠÍRENIU CHUDOBY A SAMOVRÁŽD PRE EXEKÚCIE

SLOVENSKY A SLOVÁCI!

Za rok 2014 bolo podľa oficiálnych štatistík Ministerstva spravodlivosti vybavených 548 888 žiadostí o exekúciu, pričom koncom roku 2013 evidovalo Ministerstvo spravodlivosti 2 829 941 nevybavených exekúcii!

Teda takmer 3 milióny ! Zdroj: httl://www.iness.sk/stranka/9716-komu-slúžia-exekúcie.htlm

Z toho pramenia:
-rozpad rodín
-hmotná núdza
-chudoba
-občania bez domova
-sociálne samovraždy

Zmenou zákona dokážeme:

1.) Ustanovením inštitútu štátneho exekútorského úradu zabránime súkromným osobám – súčasným exekútorom, aby doviedli dlžníka k sociálnej likvidácii a obohacovali sa na jeho nešťastí.

2.) V súčasnosti je výška odmeny pre exekútora 20%! V konečnom dôsledku sa dlžná suma navýši práve o túto sumu. Exekútori sa nemôžu obohacovať na úkor nešťastia iných ľudí. Preto odmena pre exekútora bude 3% z celkovej dĺžnej sumy.

3.)Podľa súčasného zákona je možné exekuovať nehnuteľnosť ihneď po začatí exekúcie, zmena tohto zákona zabezpečí pre dlžníka dostatočný čas (3 roky) na získanie finančných prostriedkov, práce a tak mu bol zachovaný dôstojný život bez toho aby sa ocitol v hmotnej núdzi.

4.)Terajšia ochranná hranica , teda čiastka, ktorá musí občanovi v exekúcii zostať je stanovená na životné minimum (súčasných 198 eur) . Táto čiastka je pre občanov likvidačná a nepostačuje ani na základné potreby pre život. Zmenou zákona o ustanovení minimálnej mzdy ( súčasných 405 eur ) zabezpečíme občanovi právo na dôstojnejší život v exekúcii.

5.)V súčasnej dobe je výška minimálneho dôchodku ( súčasných 311 eur ) pre dôchodcu nepostačujúca ani na pokrytie základných potrieb (strava, bývanie, zdravotná starostlivosť). Samotné exekuovanie tejto výšky dôchodku je pre dôchodcu sociálnou likvidáciou.

Slovensky, Slováci !

Toto referendum je o živote každého z nás. Každým rokom na Slovensku rastie počet obyvateľov ktorý musia svoje potreby riešiť buď hypotékou alebo spotrebnými úvermi a žiadny terajší zákon nechráni spotrebiteľa pred neschopnosťou splácať úver. Preto Ťa vyzývame k spolupráci pri zbieraní podpisov pod túto petíciu. Oslov touto petíciou svojich najbližších, priateľov a kolegov a spoločne zastavme šíriacu sa chudobu na Slovensku.

Poznámka: Dbaj nato, aby petícia bola vypísaná čitateľne, nesmú byť na nej skratky a musí byť vyplnené PSC.

list

peticia

logo-21x21cm

logo-10-x-10-cm

14.09.2016 Tlačová konferencia k petícii (NR SR Bratislava)

Udalosť na facebooku

09.11.2016 Stop šíreniu chudoby a samovrážd pre exekúcie (Trnava)

Udalosť na facebooku