VYSVETLENIE BODOV RIEŠENIA

1. Funkčné a záväzné referendum
Vychádzame z článku 2 Ústavy SR, v ktorom sa píše : „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom volených zástupcov alebo PRIAMO.“
Teda hlas občana musí mať rovnakú váhu, ako hlas voleného poslanca. To znamená, že ak máme na Slovensku približne 4,5 milióna oprávnených voličov a 150 členný parlament, tak na vyvolanie referenda by malo byť potrebných 30 000 podpisov od občanov. V prípade návrhu zmeny Ústavy dvojnásobok, teda 60 000.
Pred referendom musí prebehnúť objektívna a vyvážená propagácia (bez politických reklám a propagandy v súkromných médiách a na billboardoch) s občianskou kontrolou. Každý občan by mal s predstihom dostať brožúrku s argumentmi prečo by mal hlasovať za a tiež prečo by mal hlasovať proti. Za nedodržanie objektívnej kampane musí hroziť sankcia.
Výsledky referenda sú platné, ak sa v ňom súhlasne vyjadrí nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov, pričom kvórum je nulové ( t.z. že pre výsledok referenda nie je potrebný žiadny limit v počte zúčastnených voličov ), v prípade ústavného zákona 20%.
Platný výsledok referenda je NRSR povinná vyhlásiť ako zákon.
Sfunkčnené referendum bude nútiť poslancov robiť kvalitnejšie zákony, lebo ich občania budú môcť pomerne ľahko zrušiť. Parlament nebude mať právomoc meniť Ústavu SR, iba ľudia (referendom).

2. Diskusná relácia v RTVS s aktívnou minimálne 50% účasťou občanov ako diskutujúcich
RTVS by mala byť zo zákona verejnoprávna, nezávislá a informačná inštitúcia. Občan platí koncesionárske poplatky a tak má dostávať pravdivé a neskreslené informácie. Doteraz RTVS slúžila vždy vládnucej moci, ktorá nemá záujem o objektivitu informovania, takže si občania nemôžu vytvoriť správny názor a správne rozhodovať o veciach verejných, napr. vo voľbách.
Preto je potrebné vytvoriť diskusnú reláciu na vopred dané témy, v ktorej by mali občania a odborníci minimálne 50% podiel ako diskutujúci, pričom RTVS by nemohla zasahovať do výberu diskutujúcich, ani do výberu témy. Tento výber by sa konal losovaním.

3. Trestnoprávna a hmotná zodpovednosť politikov
25 rokov neexistuje na Slovensku trestnoprávna a hmotná zodpovednosť politikov, ktorí svojimi rozhodnutiami, zákonmi a korupciou rozkrádajú našu krajinu a napĺňajú svoje kontá, kým aj z týchto dôvodov sa ľuďom na Slovensku žije čoraz horšie. Je nutné zaviesť trestnoprávnu a hmotnú zodpovednosť politikov, aby verejné financie, t.j. peniaze nás všetkých nekončili v daňových rajoch a vo vreckách politikov.

4. Zmena volebného systému
V súčasnosti sa v parlamentných voľbách dá vyberať iba zo straníkov, ktorí vôbec nemusia byť odborníci. Je treba volebný zákon nastaviť tak, aby ľudia mohli voliť osobnosti bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť. Teda aby občania nevolili stranu, ale „krúžkovali“ poslancov z ktorejkoľvek strany. Dokonca je nutné zmeniť volebný zákon tak, aby mohli kandidovať aj nezávislí poslanci bez príslušnosti, alebo podpory politických strán. Poslanec by mal byť kedykoľvek odvolateľný pri podozrení z korupcie, alebo trestného činu.