Výzva

Vážený slobodný občan.

Rozhodli sme sa zmobilizovať naše úsilie v záujme skoordinovania spoločných aktivít. Pre tento účel hľadáme ľudí v krajských mestách, ktorí by nám boli nápomocní nielen v šírení myšlienok slobodného občana, ale aj pri koordinovaní celoslovenských akcií.

Od krajského koordinátora tiež očakávame, že vytvorí tím okresných koordinátorov. Tým chceme dosiahnuť šírenie osvety po celom Slovensku. Ak chceš skutočne niečo spraviť pre našu vlasť, prihlás sa na mail info@slobodnyobcan.sk

Ďakujeme